Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2012

kacaraba
Może się spotkamy znów po kilku latach
Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam
Może nam się uda zacząć jeszcze raz
— SDM - Pożegnanie
kacaraba
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Sponsored post
feedback2020-admin
kacaraba
kacaraba
wszystko nam się śni. 
ja Tobie, a Ty mi.
— Hey
kacaraba
kacaraba
Człowiek z reguły jest głupi i nakręca się na to, czego nie może mieć.
kacaraba
kacaraba
kacaraba

Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię, jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia kończy się tak samo.

— Nie lubię.
kacaraba
Palę papierosa i patrzę w twoje oczy,
Myśląc, że to piekło w mojej głowie nigdy się nie skończy.
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
Co za ponury absurd, żeby o życiu decydować za młodu gdy jest się kretynem.
— Dzień Świra
kacaraba
kacaraba
kacaraba
Zostań ze mną
Po prostu oddychajmy.
— Pearl Jam 'Just Breathe'
kacaraba
kacaraba
Wychodząc na powierzchnię, trzymali się za ręce.
Ręka to fajna sprawa.
Nie angażuję specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje..."
— "po prostu razem" Anna Gavalda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...