Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2012

kacaraba
0178 8232
Reposted fromurojenie urojenie viaRecklessKid RecklessKid
kacaraba
Gdy piszę z osobą, na której mi zależy trzęsą mi się ręce, a serce łamie płuca. 
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia viaRecklessKid RecklessKid
Sponsored post
feedback2020-admin
kacaraba
7294 5828
Reposted fromusagii usagii viaRecklessKid RecklessKid
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
kacaraba
Rób to, co Cię uszczęśliwia, bądź z Kimś, kto sprawia że się uśmiechasz, śmiej się tyle, ile oddychasz i kochaj tak długo jak 
żyjesz.
kacaraba
Barbara Palvin
Reposted fromdelacroix delacroix viaRecklessKid RecklessKid
kacaraba
Zatańczymy jak owady
Przy zakurzonej żarówce
Najlepiej na obcasach i po dużej wódce
Wyjedziemy gdzieś za miasto
Odwrócimy się plecami
Będziemy się poznawać ustami i palcami
— Muchy
kacaraba
A mogliśmy - Mała - konie kraść
Z niebieskiego boskiego pastwiska
A mogliśmy - Mała - w środku lata
Zbudować słoneczną przystań ...
— SDM - Blues dla Małej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...